Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania kompleksowego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku

Miasto Puławy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na kompleksowym opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku"

Termin składania ofert: 01.02.2023 r. do godz:15:30.
Szczegóły znajdują się w załącznikach poniżej.


Rozstrzygnięcie postępowania nr WR.062.3.2022/2

Miasto Puławy przekazuje poniżej informację o wynikach postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wykonania kompleksowego opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do 2030 roku.

Szczegóły w załączniku