Lista Aktualności - Zarządzanie Kryzysowe

  • Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

    W okresie od dnia 04 kwietnia do dnia 8 lipca 2022r. przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

  • Kwalifikacja wojskowa w 2021 roku.jpg

    Kwalifikacja Wojskowa w 2021 roku

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. (Dz.U. z 2021r., poz. 47), oraz decyzją Wojewody Lubelskiego w okresie od 09 sierpnia do 19 listopada 2021r. na terenie województwa lubelskiego przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.