Obchody Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Foto: Zasoby UM,

Miasto Puławy po raz drugi włączyło się w Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie, które rozpoczynają się dzisiaj, a kończą 28 stycznia.

Uroczystości w całym województwie koordynowane są przez Panią prof. Sabinę Bober, prowadzącą Pracownię Studiów nad Holokaustem Żydów Polskich i Europejskich.

Wydarzenie odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.

20 stycznia spotkaliśmy się pod pomnikiem upamiętniającym wymordowanie Żydów puławskich przez Niemców pamiętając, że 28 grudnia przypadała 82. rocznica likwidacji puławskiego getta. W uroczystości udział wzięli: Wiceprezydent Miasta Puławy Beata Kozik, Starosta Puławski Danuta Smaga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Michał Godliński oraz mieszkańcy miasta.

Pomnik ten został postawiony w 1987 r. przez ówczesne władze Miasta Puławy i upamiętnia 3.600 Żydów zamordowanych przez Niemców. Warto zaznaczyć, że w pobliżu stała kiedyś synagoga.

Pomnik został odrestaurowany, a 4 września 2011 roku nastąpiło jego ponowne uroczyste odsłonięcie. 20 stycznia spotykaliśmy się, aby uczcić pamięć ofiar Holokaustu na Lubelszczyźnie oraz wszystkich tych, którzy w jego skutek ponieśli śmierć z rąk Niemców w czasie II Wojny Światowej.