Uroczystości z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Foto: Zasoby UM,

21 stycznia w Parafii św. Brata Alberta odbyły się uroczystości z okazji 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Po mszy świętej przedstawiciele władz samorządowych, szkół, stowarzyszeń, organizacji złożyli kwiaty przy pomniku św. Brata Alberta. W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli Bożena Krygier - Przewodnicząca Rady Miasta Puławy oraz Radny Rady Miasta Grzegorz Bińczak .Organizatorem obchodów było Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych i Parafia św. Brata Alberta.