Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego (załącznik do Zarządzenia Nr A/103/2024)

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszono wykaz nieruchomości zlokalizowanej w Puławach – obręb Puławy Kolejowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr A/103/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 maja 2024r. dotyczy przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 22/28 o pow. 0,0096 ha, położonej przy ul. Kolejowej w Puławach, obręb Puławy Kolejowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym pliku PDF.

 

Załączniki do artykułu

  • Zarządzenie Nr A/103/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 maja 2024 r. PDF, 154.35 KB

    Zarządzenie Nr A/103/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanej w Puławach – obręb Puławy Kolejowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego