Ogólnopolska Karta Seniora – informacje dla seniorów

Zdjęcie biały karty z czerwonym wizerunkiem drzewa
Foto: Magazyn Głos Seniora, Zdjęcie biały karty z czerwonym wizerunkiem drzewa

Każdy senior, który ukończył 60 lat może wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Karta ta upoważnia do zniżek w wielu punktach w całej Polsce, w tym m in. sanatoriach, uzdrowiskach, przychodniach, gabinetach rehabilitacji, instytucjach zdrowia i kultury.

Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana bezpłatnie już w 210 gminach/miastach, które przystąpiły do Programu Gmina Przyjazna Seniorom, współfinansując wydanie lokalnej edycji Ogólnopolskiej Karty Seniora swoim mieszkańcom. Karta programem autorskim Stowarzyszenia MANKO, które od 25 lat podejmuje wiele inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia, zdrowia i bezpieczeństwa seniorów. Środki na jego prowadzenie pozyskujemy od gmin partnerskich, sponsorów i z darowizn.

Informacje na temat uzyskania karty można znaleźć w tym miejscu.