Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - fotorelacja

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu zwany także Światowym Dniem Wiedzy na temat Autyzmu. Dzień ten został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

Dziś 3 kwietnia w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odbył się, tak jak w roku ubiegłym, happening dotyczący wiedzy o autyzmie. W tym roku pod hasłem "AUTYZM- ROZUMIEM, POMAGAM", uczniowie z puławskich szkół brali udział w różnych warsztatach, zajęciach i ćwiczeniach, które miały na celu przybliżyć im zagadnienia związane z autyzmem. Dzieci poznawały przy tym problemy i trudności z jakimi mierzą się ich rówieśnicy w życiu codziennym. Całe wydarzenie przebiegało w ciszy. Na zakończenie dzieci ustawiły się do zdjęcia na Placu Chopina w kształt wielkiego motyla, będącego symbolem autyzmu, a na znak solidarności ubrały się na niebiesko. Uczestnicy happeningu mogli podziwiać także wystawę prac autorstwa podopiecznych ośrodków.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich opiekunom za udział, a organizatorom za fantastyczną energię, ogromne zaangażowanie i chęć krzewienia w młodych ludziach tolerancji i szacunku.