Dzień Pracownika Socjalnego

Dłonie ułożone w kształt serca na tle nieba i słońca
Dłonie ułożone w kształt serca na tle nieba i słońca

Dzień Pracownika Socjalnego jest polskim świętem obchodzonym 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej, to dzień wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.

Pracownik socjalny działa w środowiskach społecznych, w których znajdują się ludzie wymagający pomocy w usamodzielnieniu. Pracownik socjalny niesie pomoc tym ludziom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Zawód ten polega na opiece nad potrzebującymi i organizowaniu im pomocy w różnych sferach ich życia. Pracownik socjalny zapewnia swoim podopiecznym podstawowe i godne warunki do życia, organizując im pomoc finansową, rzeczową, a także psychologiczną.

Życzymy zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości. Praca socjalna to odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej. Wasza praca jest wykonywana w taki sposób, aby każdy człowiek nie czuł się sam ze swoimi problemami i tragediami. Życzymy wszystkim pracownikom osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszystkich zamierzeń, a także wiele sił w służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

Bożena Krygier - Przewodnicząca Rady Miasta Puławy
Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy