Zaproszenie na LXIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji

Herb miasta.jpg
Herb miasta.jpg

Serdecznie zapraszam na LXIII sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 28 września 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z LXII sesji Rady Miasta Puławy z 4 września 2023 r.
3. Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027 i w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023:
a) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
b) dyskusja i głosowanie ewentualnych wniosków do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023 oraz do projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023 - 2027,
c) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2023-2027,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2023.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Puławskiej Rady Seniorów.
5. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o. o. w Puławach za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
6. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
7. Informacja o stanie finansowym i funkcjonowaniu spółki Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach za 2022 r. i I półrocze 2023 r.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta i działalności Prezydenta Miasta za okres od 21.08.2023 r. do 15.09.2023 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca 

Rady Miasta Puławy

Bożena Krygier