Zaproszenie na LI sesję Rady Miasta Puławy - informacja o transmisji

Puławy herb
Foto: Urząd Miasta Puławy, Puławy herb

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy zaprasza na LI nadzwyczajną sesję Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 14 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, która została zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Puławy.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Puławy na lata 2022-2026.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Puławy na rok 2022.
  4. Zamknięcie obrad.

 

TRANSMISJA DOSTĘPNA POD LINKIEM