Zaproszenie na IV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

Serdecznie zapraszam na IV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Puławy VII kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  3. Wolne wnioski, komunikaty, oświadczenia.
  4. Zakończenie obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

 

                                                                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                                                            Młodzieżowej Rady Miasta Puławy

                                                                                                                                                                                           Adrian Grabiec