Wręczenie Odznaki za Zasługi dla Puław

Wręczenie Odznaki za Zasługi dla Puław
Foto: UM Puławy, Wręczenie Odznaki za Zasługi dla Puław

W dniu 24 listopada 2022 r. na sesji Rady Miasta Puławy zostały wręczone Odznaki za Zasługi dla Puław.

Rada Miasta Puławy na sesji w dniu 25 listopada 2021 r.  podjęła uchwałę  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław.

W nawiązaniu do podjętej uchwały na LII sesji Rady Miasta Puławy w dniu 24 listopada 2022 r. Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier i Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj wręczyli  Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław : Panu Piotrowi Marianowi Kostrzewie i Panu Januszowi Torchale.

Pan Piotr Kostrzewa był współzałożycielem niepodległościowej organizacji młodzieżowej - „Konfederacja Ludzi Wolnych", kolporterem pism niezależnych („ Opinia” , „Spotkania", „Bratniak"). Wchodził w skład redakcji pisma „Zawiszak", wydawanego przez „Niezależny Ruch Harcerski". Redagował i drukował podziemne pismo młodzieżowe — „Kret". Szczegółowe dane dotyczące działalności Pana Piotra Kostrzewy opisane są w monografii dr Marcina Dąbrowskiego „NSZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980 - 1989".

Pan Janusz Torchała był aktywnym działaczem puławskiej niepodległościowej opozycji demokratycznej w okresie od jesieni 1979 r. do września 1982 r. Był współzałożycielem niepodległościowej organizacji młodzieżowej „Konfederacja Ludzi Wolnych", która przekształciła się we wrześniu 1981 r. w,, Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży". Wchodził w skład redakcji pisma „Zawiszak”, wydawanego przez „Niezależny Ruch Harcerski".  Szczegółowe dane, dotyczące działalności Pana Janusza Torchały zostały zawarte w monografii dr Marcina Dąbrowskiego – „NSZZ Solidarność Ziemia Puławska w latach 1980- 1989”.