Komisje i sesja Rady Miasta Puławy w październiku

Foto: Zasoby UM,

Uprzejmie informujemy, że w październiku odbędą się następujące posiedzenia:

- 11 października  godz. 15.00 – Komisja Mieszkaniowa (komisja nie będzie transmitowana na żywo)

- 11 października godz. 16.30 – Komisja Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław (komisja nie będzie transmitowana na żywo).

– 16 października godz. 15:30 - Komisja Promocji Miasta, Kultury i Współpracy

- 17 października godz. 16:00 – Komisja Rewizyjna

- 17 października godz. 16:30 – Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027 (posiedzenie nie będzie transmitowane na żywo)

- 17 października godz. 17:00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (komisja nie będzie transmitowana na żywo)

- 18 października godz. 15:00 – Komisja  Polityki Społecznej, Zdrowia, Rodziny i Porządku Publicznego

 - 19 października godz. 16:00  - Komisja Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki

- 23 października godz. 16:00- Komisja Oświaty i Wychowania

- 24 października godz. 16:00 – Komisja Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego

- 26 października godz. 16:00 - sesja Rady Miasta Puławy


Wszystkie Komisje i sesja będą transmitowane na żywo.  

Transmisje obrad komisji i sesji nie są już transmitowane w serwisie YouTube. Obecnie wykorzystywanym systemem jest esesja.tv