Dodatkowe posiedzenie Komisji Rady Miasta Puławy

Foto: Zasoby UM,

6 kwietnia o 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki – jest to posiedzenie stacjonarne.

11 kwietnia o 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbędzie się dodatkowe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Miejskiej i Planowania Przestrzennego – jest to posiedzenie stacjonarne.

Wszystkie Komisje i Sesje będą się odbywać w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy. Transmisje obrad komisji i sesji nie są już transmitowane w serwisie YouTube. Obecnie wykorzystywanym systemem jest https://esesja.tv/

Transmisja