Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zdalna szkoła
Foto: canva.com, Zdalna szkoła

Miasto Puławy dn. 17 kwietnia 2020 r. podpisało umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

4.png

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji: 17 kwietnia 2020 r.- 17 października 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 99.666,90 zł

Wartość dofinansowania: 99.666,90 zł

Miasto Puławy dn. 17 kwietnia 2020 r. podpisało umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest wyposażenie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puławy w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia lekcji  na odległość. W czasie zawieszenia zajęć w szkołach z powodu pandemii sprzęt ten jest udostępniony bezpłatnie potrzebującym uczniom i nauczycielom. W ramach przyznanych środków zakupiono 37 sztuk laptopów.