Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki

Widok na POK "Dom Chemika"
Foto: Urząd Miasta Puławy, Widok na POK "Dom Chemika"

13 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki”

1.jpg

Okres realizacji projektu: 10 kwietnia 2019 r. – 30 listopada  2022 r.

Całkowita wartość projektu: Całkowita wartość projektu 32 mln. 

Kwota dofinansowania z EFRR:  3 833 473,05 zł 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki”, złożonego przez Miasto Puławy w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt dotyczy kompleksowej przebudowy pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika” w celu utworzenia budynku mediateki, w którym mieścić się będzie siedziba Biblioteki Miejskiej w Puławach. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej w naszym mieście oraz wpłynie na podniesienie jakości jej świadczenia.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy, poprzez zapewnienie mieszkańcom tego obszaru dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m. in. wykonanie kompleksowej przebudowy pawilonu wystawowego,  budowę parkingu podziemnego na najniższej kondygnacji budynku, wykonanie robót w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, wyposażenie budynku w meble i nowoczesny sprzęt multimedialny, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku.