Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury

widok na POK "Dom Chemika"
Foto: "MS-K STUDIO" MAŁGORZATA SKOWROŃSKA-KAWKA, widok na POK "Dom Chemika"

19 listopada 2018 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”

1.jpg

Okres realizacji projektu: 15 listopada 2017 r. – 30 września 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 8 912 576,70 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 049 477,34 zł

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 19 listopada 2018 roku Miasto Puławy podpisało z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Głęboka termomodernizacja Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”, złożonego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” poprzez wykonanie jego głębokiej termomodernizacji, w wyniku której nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię końcową. Dzięki realizacji projektu efektywność energetyczna budynku wzrośnie o 55,5 %.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

-        docieplenie stropodachu, dachu nad salą widowiskową, dachu patio oraz ścian i stropów zewnętrznych;

-        wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej;

-        modernizacja istniejących systemów grzewczych;

-        instalacja klimatyzacji;

-        zastosowanie systemu automatyki i zarządzania budynkiem - BMS;

-        montaż na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 6,6 kW;

-        wykonanie nowej instalacji odgromowej;

-        wykonanie pozostałych robót związanych z termomodernizacją budynku (w tym m.in. prace rozbiórkowe i demontażowe).

Ponadto projekt obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej (tj. dokumentacji technicznej, audytu energetycznego i studium wykonalności), sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją inwestycji oraz przeprowadzenie działań promocyjnych.

Realizacja projektu zapewni poprawę stanu technicznego budynku Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” i podniesie jego komfort termiczny, wpływając pozytywnie na warunki pracy i jakość świadczonych w tym obiekcie usług.