Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach

Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach
Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że w dniu 22.12.2023 r. przystąpiono do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” realizowanego w ramach budżetu Miasta Puławy oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 r.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach informuje, że w dniu 22.12.2023 r. przystąpiono do odbioru zadania inwestycyjnego pn.: „Remont drogi gminnej nr 107618L - ul. 6 Sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052” realizowanego w ramach budżetu Miasta Puławy oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 531.682,66 zł brutto, w tym dofinansowanie z RFRD – 217.546,81 zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zwoleniu.

Prace budowlane obejmowały remont nawierzchni asfaltowej warstwy ścieralnej o długości ok. 410 m oraz wymianę krat i włazów kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wiślanej do wyniesionego przejścia dla pieszych.