Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach, ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. z siedzibą w Puławach.