MPWiK: elektromonter maszyn i urządzeń elektrycznych na Wydziale Oczyszczalni Ścieków