Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Obowiązek sporządzania sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nakłada na gminy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Prezydent Miasta Puławy, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, obowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta Puławy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Sprawozdanie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do artykułu

 • sprawozdanie za 2022 r. PDF, 598.98 KB

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 • sprawozdanie za 2021 r. PDF, 495.18 KB

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 • sprawozdanie za 2020 r. PDF, 413.74 KB

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 • sprawozdanie za 2019 r. PDF, 462.42 KB

  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok

 • sprawozdanie za 2018 r. PDF, 454.63 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2018 roku”

 • sprawozdanie za 2016 r. PDF, 12.64 MB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2016 roku”

 • sprawozdanie za 2015 r. PDF, 404.81 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2015 roku”

 • sprawozdanie za 2014 r. PDF, 484.08 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2014 roku”

 • sprawozdanie za 2013 r. PDF, 520.54 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2013 roku”

 • sprawozdanie za 2012 r. PDF, 467.19 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2012 roku”

 • sprawozdanie za 2011 r. PDF, 407.1 KB

  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach w 2011 roku”