Program współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Obowiązek uchwalania Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nakłada na gminy ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Rada Miasta Puławy uchwala program do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

Program zawiera w szczególności:

- cel główny i cele szczegółowe programu,

- zasady współpracy,

- zakres przedmiotowy,

- formy współpracy,

- priorytetowe zadania publiczne,

- okres realizacji programu,

- sposób realizacji programu,

- wysokość środków planowanych na realizację programu,

- sposób oceny realizacji programu,

- informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,

- tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Załączniki do artykułu

 • uchwala 549.2023 PDF, 348.23 KB

  UCHWAŁA NR LXIV/549/23 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

 • rozstrzygniecie nadzorcze uchwala 465.2022 PDF, 1006.5 KB

  Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr L/465/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2022 r.

 • uchwala 465.2022 PDF, 249.96 KB

  UCHWAŁA nr L/465/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 27 października 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok

 • uchwala 411.2022 PDF, 166.41 KB

  UCHWAŁA nr XLIV/411/22 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 • uchwala 355.2021 PDF, 199.34 KB

  UCHWAŁA nr XXXVI/355/21 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok

 • uchwala 230.2020 PDF, 263.42 KB

  UCHWAŁA nr XXIV/230/20 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

 • uchwala 136.2019 PDF, 209.26 KB

  UCHWAŁA nr XIII/136/19 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2020 rok”

 • uchwala 98.2019 PDF, 108.14 KB

  UCHWAŁA nr X/98/19 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/14/18 Rady Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok”

 • uchwala 14.2018 PDF, 217.47 KB

  UCHWAŁA nr II/14/18 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2019 rok”

 • uchwala 434.2017 PDF, 218.72 KB

  UCHWAŁA nr XLV/434/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2018 rok”

 • uchwala 344.2017 PDF, 107.34 KB

  UCHWAŁA nr XXXVI/344/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/275/16 Rady Miasta Puławy z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok”

 • uchwala 275.2016 PDF, 5.12 MB

  UCHWAŁA nr XXXI/275/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2017 rok"

 • uchwala 139.2015 PDF, 266.46 KB

  UCHWAŁA nr XVII/139/15 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2016 rok”

 • rozstrzygniecie nadzorcze uchwala 523.2014 PDF, 5.87 MB

  Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr LII/523/14 Rady Miasta Puławy z dnia 13 listopada 2014 r.

 • uchwala 523.2014 PDF, 225.85 KB

  UCHWAŁA nr LII/523/14 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2015 rok"

 • uchwala 429.2013 PDF, 259.39 KB

  UCHWAŁA nr XXXIX/429/13 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2014 rok”

 • uchwala 284.2012 PDF, 211.82 KB

  UCHWAŁA nr XXVII/284/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2013 rok”

 • uchwala 167.2011 PDF, 514.79 KB

  UCHWAŁA nr XV/167/11 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2012 rok”

 • uchwala 25.2010 PDF, 63.58 KB

  UCHWAŁA nr III/25/10 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVI/524/10 Rady Miasta Puławy z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2011 rok”

 • uchwala 524.2010 PDF, 103.67 KB

  UCHWAŁA nr LVI/524/10 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2011 rok”

 • uchwala 409.2009 PDF, 237.8 KB

  UCHWAŁA nr XLIII/409/09 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Miasto Puławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Puławach na 2010 rok”