Zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego

Prezydent Miasta Puławy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych powołanych do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z następujących zakresów:

1) ratownictwo i ochrona ludności – ZARZĄDZENIE nr A/37/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2024 roku.
Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 9 kwietnia 2024 r., godz. 9.00, pok. 7 UM Puławy.

2) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – ZARZĄDZENIE nr A/38/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.
Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 10 kwietnia 2024 r., godz. 9.00, pok. 7 UM Puławy.

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie swoich kandydatur na adres um@um.pulawy.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2024 roku do godz. 13.00.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej organizacji, numer telefonu oraz adres e-mail wraz z podaniem tytułu konkursu.

Załączniki do artykułu