Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/233/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 11 grudnia 2023 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.233.2023.WOP PDF, 234.28 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/233/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 roku