Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych

Skład komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/57/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 3 kwietnia 2024 r. został powołany skład komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.57.2024.ES PDF, 169.52 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/57/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku