Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/245/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2023 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.245.2023.WOP PDF, 169.64 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/245/2023 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku