Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/49/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 20 marca 2024 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.49.2024.ES PDF, 169.49 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/49/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku