Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/39/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 marca 2023 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku.