Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/19/2023 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 6 lutego 2023 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku