Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/82/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 26 kwietnia 2024 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.82.2024.ES PDF, 176.3 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/82/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku