Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego - wyniki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku - wyniki

Zarządzeniem nr A/78/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 22 kwietnia 2024 roku zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku.

Załączniki do artykułu

  • A.78.2024.ES PDF, 173.36 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/78/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku