Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Zarządzeniem nr A/38/2024 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 marca 2024 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku

Załączniki do artykułu

  • A.38.2024.ES PDF, 335.51 KB

    ZARZĄDZENIE nr A/38/2024 PREZYDENTA MIASTA PUŁAWY z dnia 12 marca 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku