Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja KZMRZ

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Fundacja KZMRZ złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Cykl warsztatów i działań artystycznych skierowanych do mieszkańców Puław

Załączniki do artykułu