Informacje dot. ochrony danych osobowych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Państwu praw na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), w następujący sposób:

  • email: iod@um.pulawy.pl
  • nr tel.: 81 458 61 07
  • pisemnie na adres: Urząd Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych Link