Nieśwież - Białoruś - Lista dokumentów

  • Nieswież-3.jpg

    Współpraca Miasta Puławy z Nieświeżem

    30 maja 2000 roku podpisano List Intencyjny z białoruskim miastem Nieśwież, określający zasady i dziedziny współpracy partnerskiej. Współpraca Puław i Nieświeża rozwija się w dziedzinie kultury, oświaty, turystyki i sportu, samorządu lokalnego, służby zdrowia, opieki społecznej i gospodarki.

Dostępne: 0 wyników ze wszystkich kategorii.
Brak wyników.