Tadeusz Wijaszka

Tadeusz Wijaszkas - Foto 4.jpg
Tadeusz Wijaszkas - Foto 4.jpg

Tadeusz Wijaszka urodził się w 1940 roku w Klementowicach. W 1957 roku po ukończeniu puławskiego Liceum im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego rozpoczął studia na Wydziale Weterynaryjnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 1963 roku uzyskał dyplom lekarza weterynarii. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, gdzie przez następne lata zdobywał kolejne stanowiska i stopnie w swojej karierze naukowej. W 1972 roku zostaje mu nadany stopień naukowy doktora nauk weterynaryjnych. Siedem lat później uzyskuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych i zostaje mianowany na stanowisko docenta.