Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski

ks. Grzegorz Pawłowski - foto 2.jpg
ks. Grzegorz Pawłowski - foto 2.jpg

Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski – z urodzenia Jakub Hersz- Griner- jest żydowskim dzieckiem ocalonym z Zagłady.

Część czasu dzieciństwa, młodość i pierwsze lata dorosłości spędził w Puławach, jako wychowanek domu dziecka prowadzonego przez Siostry Benedyktynki. W Puławach uczęszczał do szkół, uzyskał maturę w miejscowym liceum, tutaj zrodziło się jego powołanie kapłańskie i stąd „ poszedł w świat”, powracając jednak regularnie do puławskiego klasztoru sióstr jak się powraca do domu rodzinnego. Czyni to za każdym przyjazdem do Polski z Izraela, gdzie mieszka od lat, pełniąc posługę duszpasterską wobec katolików języka hebrajskiego oraz wobec Polaków, przebywających od la t80.w Izraelu w celach zarobkowych. Dla tych Rodaków jego mieszkanie stało się biurem pośrednictwa pracy, azylem dla bezdomnych. Sam ks. Infułat stal się ojcem, opiekunem i powiernikiem naszych zarobkowych emigrantów.