Bohdan Zadura

Bohdan Zadura - źródło- Wikipedia.jpg
Foto: Źródło: Wikipedia, Bohdan Zadura - źródło- Wikipedia.jpg

Bohdan Zadura - poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki. Urodzony w Puławach i na zawsze związany z Puławami.

Uzasadnienie wyróżnienia:

Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Akcent", współpracownik miesięcznika „Twórczość" i miesięcznika „Literatura na świecie". W roku 2004 został piątym po Kazimierzu Wyce, Adamie Ważyku, Jarosławie Iwaszkiewiczu i Jerzym Lisowskim redaktorem naczelnym miesięcznika „Twórczość". Debiutował w 1962 r. wierszami w Kamenie. W 1968 r. opublikował pierwszą powieść „Lata Spokojnego Słońca" i pierwszy tom wierszy „W krajobrazie z Amfor". W swoim dorobku wydał 18 tomów poezji, 6 utworów prozatorskich, 4 szkice, 1 antologię, 14 przekładów z języków obcych, 8 płyt z nagraniami. W 2005 r. wydał dwa tomy wierszy zebranych oraz pierwszym tom prozy Opowiadania. Mistrz młodszych pokoleń poetów, szczególnie tych debiutujących w latach 90.

Jeden z krytyków napisał o nim: „Nie umiałbym wskazać współczesnego polskiego poety, który jest wiarygodny z równym natężeniem jak Bohdan Zadura".
Członek Towarzystwa Przyjaciół Puław, przez lata współredaktor wydawnictw „Teka Puławska i „Studia Puławskie". Prowadził korektę wielu wydawnictw Towarzystwa m.in. „Słownika biograficznego". Jest autorem spektaklu „Usta czasu" wystawionego na deskach POK „Dom Chemika" w 2004 r. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Puław. Jest ambasadorem naszego miasta w kraju i za granicą. Laureat pierwszej edycji statuetek „Sybilli" za 2005 r.

Opis okoliczności wręczenia Honorowego Obywatelstwa:

Wręczono w ramach uroczystej sesji Rady Miasta Puławy z okazji 20-lecia samorządu terytorialnego  w dniu 13 czerwca 2010 r. w sali widowiskowej  POK „Dom Chemika".