Informacja dotycząca wywieszenia wykazu nieruchomości – wydzierżawienie części działek nr 2939/32, 362/7, 708/14, 965/19, 868/10

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zlokalizowanych w Puławach, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony:

1)    grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 2939/32 o pow. 1,4067 ha, położonej przy ul. Czartoryskich;

2)    grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 362/7 o pow. 0,0469 ha, położonej przy ul. Hugona Kołłątaja;

3)    grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 708/14 o pow. 0,6195 ha, położonej przy ul. Kaniowczyków;

4)    grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 965/19 o pow. 0,1521 ha, położonej przy ul. Wólka Profecka;

5)    grunt o pow. 2 m2, stanowiący fragment działki nr 868/10 o pow. 1,3856 ha, położonej przy ul. Piotra Norblina.

 

Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia Nr A/37/2022 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 10 marca 2022 r. i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, tj. od dnia 10 marca 2022 r. do dnia 30 marca 2022 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

 

Wykaz nieruchomości znajduje się w załączonym niżej pliku PDF.

Załączniki do artykułu