Zakończono budowę ciągu dróg gminnych – etap I Budowa ul. Sybiraków w Puławach

Zakończyła się  z tegoroczna inwestycja drogowa  polegającą na budowie drogi w ul. Sybiraków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dofinansowana 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakończyła się z tegoroczna inwestycja drogowa polegającą na budowie drogi w ul. Sybiraków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg


Wykonawcą robót było Konsorcjum firm tj. P.T.H.U. „Trans-Krusz” s.c. Puławy, ELGRID Sp. z o.o. z Warszawy i WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. Puławy.
W ramach zadania wykonano odcinek drogi asfaltowej od ul. Włostowickiej w stronę stoku narciarskiego o łącznej długości ok. 370 m.  Powstały nowe chodniki o nawierzchni z kostki betonowej, kanał technologiczny, wymieniono oprawy z sodowym źródłem światła na energooszczędne LED’owe. Przydrożny rów otwarty. 

Całkowita wartość inwestycji  to 2 277 060,33  zł - koszty kwalifikowane 2 135 998,18 zł, w tym dotacja uzyskana przez Miasto Puławy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 1 067 999,09 zł.