Remont drogi gminnej Nr 107618 L - ul. 6 Sierpnia w Puławach od km 0+642 do km 1+052

grafika przedstawia flagę i godło Polski
grafika przedstawia flagę i godło Polski

Remont drogi w ul. 6 Sierpnia, na odcinku od ul. Pustej do ul. Wiślanej.

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 217 546,81 zł

Całkowita wartość inwestycji: 531 682,66  zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 107618 L.

Zakres prac  obejmuje remont drogi w ul. 6 Sierpnia na odcinku od ul. Pustej do ul. Wiślanej o dł. 410 mb, polegający na wymianie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego o grubości 5cm.regulację wysokościową  istniejących urządzeń, wykonanie oznakowania.

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. o.o. Zwoleń

Termin wykonania:  grudzień  2023 r.