Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107961L w miejscowości Puławy

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

 „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107961L w miejscowości Puławy”

Dofinansowanie: 41.024,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 92.275,76 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Inwestycja obejmuje montaż doświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci aktywnego oznakowania przy znakach pionowych i jezdni na przejściu dla pieszych przez ulicę Wróblewskiego. Znaki będą zamontowane na nowych konstrukcjach zawierających dodatkowe oświetlenie aktywne oraz elementy detekcji pieszych. Na przejściu dla pieszych zostaną zamontowane nowe maszty o dł. min. 5,5 m, na których zostaną zamontowane znaki D-6. Nad znakami zostanie zainstalowane aktywne oświetlenie barwy żółtej 2 szt. (typu pulsary). Na masztach będą zainstalowane także 2 lampy drogowe doświetlające przejście dla pieszych. Źródłem światła będą diody LED emitujące światło  o strumieniu dla przejścia jednojezdniowego. W jezdni zainstalowane zostaną aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne w ilości 4 szt. dla każdego pasa ruchu. Elementy te będą sterowane z dedykowanego sterownika. Zamontowany na maszcie detektor pieszych będzie zapewniał wykrycie pieszego zamierzającego przejść na drugą stronę jezdni.

Wykonawca: IMTECH Marek Bieńko

Okres realizacji: 30.08.2021 r – 27.11.2021 r.