Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej bez nadanego numeru (dawna droga wojewódzka 801) w miejscowości Puławy

Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej bez nadanego numeru (dawna droga wojewódzka 801) w miejscowości Puławy

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 91.905,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 114.882,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

W ramach zadania wykonano przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Długość przebudowanego przejścia wynosi 13,2 m, a szerokość 4 m. Przejście jest oznakowane znakami z folią odblaskową fluorescencyjną zainstalowanymi na słupkach oraz oznakowanie poziome na jezdni w postaci wymalowanych białych pasów. Zamontowano: osprzęt drogowej sygnalizacji świetlnej - dwuprocesowy  sterownik 6- grupowy z nadzorem wszystkich świateł w grupach, konstrukcje masztów sygnalizacyjnych z wysięgnikiem, kable przycisków dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome.  Sygnalizator latarni sygnalizacyjnych składa z 2 (piesi, rowerzyści) i 3 (pojazdy) komór sygnalizacyjnych. Średnica soczewek sygnalizatorów dla pojazdów wynosi 300 mm, dla pieszych i rowerzystów oraz sygnalizatorów ostrzegawczych w postaci żółtej sylwetki pieszego - 200 mm, sygnalizatory pomocnicze 3 x 100 mm. Podstawowy sygnał akustyczny, równoważny sygnałowi zielonemu ciągłemu jest sygnałem przerywanym, o częstotliwości zawartej w granicach 5 – 12,5 Hz lub sygnałem ciągłym (np. powtarzalną melodyjką itp.) o powtarzalności w zakresie 0,5–12,5 Hz. Częstotliwość dźwięków stosowanych w sygnale podstawowym zawiera się w granicach 550 – 2000 Hz. System doświetlania przejścia składa się z opraw oświetleniowych ze źródłem światła typu LED 36W 4400lm 4000K IP66 wyposażonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach masztów, modułów sterowania natężeniem oświetlenia typu DALI umieszczonych w oprawach oświetleniowych.

Wykonawca: Elpie Sp. z o.o.

Okres realizacji: 27.04.2021 r – 28.06.2021 r.