Przebudowa kładki dla pieszych nad drogą gminną o nr 124166L w miejscowości Puławy

Flaga i godło RP
Foto: Zasoby UM, Flaga i godło RP

Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Głęboką w miejscowości Puławy

Przebudowa kładki dla pieszych nad drogą gminną o nr 124166L w miejscowości Puławy

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 366.266,15 zł

Całkowita wartość inwestycji: 457.832,69 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

W ramach przedsięwzięcia przebudowana została kładka dla pieszych w nad drogą w ul. Głębokiej w Puławach. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni, normowych balustrad oraz zmniejszeniu spadów podłużnych na dojściach do kładki. Realizacja zadania była bardzo ważna ponieważ kładka stanowi bezpieczny sposób przemieszczania się turystów i mieszkańców pomiędzy atrakcjami turystycznymi znajdującymi się po obydwóch stronach ulicy. Jej zły stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pieszych.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „MOSTKOL” Sp. z o.o.

Okres realizacji: kwiecień – sierpień 2023 r.