Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy

flaga i godło Polski
flaga i godło Polski

Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej o nr 107620L w miejscowości Puławy

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 71 832,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 89 790,00 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności ruchu pieszych, w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych.

Inwestycja obejmuje wykonanie nowego przejścia dla pieszych z oświetleniem i strefami oczekiwania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci aktywnego oznakowania przy znakach pionowych i jezdni na przejściu dla pieszych przez ulicę Skowieszyńską. Znaki będą zamontowane na nowych konstrukcjach zawierających dodatkowe oświetlenie aktywne oraz elementy detekcji pieszych. Na przejściu dla pieszych zostaną zamontowane nowe maszty, na których zostaną przymocowane znaki D-6 fluo. Nad znakami zostanie zainstalowane aktywne oświetlenie barwy żółtej 2 szt. (typu pulsary). W jezdni zainstalowane zostaną aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne w ilości 3 szt. dla każdego pasa ruchu. Elementy te będą sterowane z dedykowanego sterownika. Zamontowany na maszcie detektor pieszych będzie zapewniał wykrycie pieszego zamierzającego przejść na drugą stronę jezdni. Wykonany zostanie system fakturowych oznaczeń nawierzchni w postaci żółtych płytek dotykowych z wypustkami koloru żółtego o szer. 0,5m i dł. 4,50m oddalone od krawędzi jezdni o 0,3m. Na nawierzchni jezdni oraz zostanie wykonane poziome oznakowanie P-10, P-14, P-4.

Na przedmiotowym odcinku drogi dopuszczalna prędkość wynosi 40 km/h.

Wykonawca: IMTECH Marek Bieńko

Okres realizacji: grudzień 2023 – maj 2024 r.