Budowa ciągu dróg gminnych - etap I - budowa ul. Sybiraków w Puławach

Foto: Zasoby UM,

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Całkowita wartość inwestycji: 2  277 060,33  zł

Koszty kwalifikowane: 2 135 998,18 zł

Dofinansowanie: 1 067 999,09 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych drogi gminnej nr 107667L wraz infrastrukturą towarzyszącą  oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Przedmiotowy projekt zlokalizowany jest w południowej części Puław  na os. Włostowice       
  i  stanowi  pierwszy etap budowy nowego ciągu dróg gminnych, klasy L, w południowej części miasta, który odciąży w przyszłości  drogę wojewódzką nr 824 ( ul. Włostowicką) oraz połączy gm. Końskowolę poprzez włączenie planowanego ciągu dróg  w drogę powiatową Ul. Piasecznicę. Pierwszy etap dotyczy  budowy drogi gminnej, na odcinku od ul. Włostowickiej (droga wojewódzka
nr 824)  w kierunku Kazimierz Dolnego) do granicy działek o nr ew. 4995,4998 .

 Zakres prac obejmuje drogę o nawierzchni asfaltowej o dł. 373 mb, dwustronny chodnik z kostki betonowej,  trawniki. Ponadto zaplanowano  budowę kanału technologicznego, przebudowę odwodnienia: kanalizację deszczową ze studzienkami ściekowymi (wpustami), zlokalizowanymi
w całości w jezdni o dł. 53 m, kanał (rów kryty) o dł. 278 mb oraz przebudowę/ budowę oświetlenia drogowego  z oprawami oświetleniowymi LED .

Wykonawca zadania: Konsorcjum Firm w składzie: Lider  P.T.H.U. „TRANS-KRUSZ” S.C. Dariusz i Grzegorz Niedziela -  Puławy; Partner: „ELGRID” Sp. z o.o.- Warszawa; Partner: „WOD” – GAZ T i B Sekita Sp. J. – Puławy. 

Termin wykonania: 31 sierpień  2022 r.