Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

fundusze.png
Foto: Zasoby UM, fundusze.png

Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Umowa nr 1377 z dnia 10 czerwca 2022 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Puławy w sprawie sposobu finasowania realizacji w 2022 roku zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Nazwa zadania: Moduł I – Dotyczący usługi wsparcia seniorów w wieku 65 lat i więcej

Wartość sfinansowania: 9.733,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2022 roku: 9.733,00 zł

Opis zadania: Moduł I, mający na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz angażujący do jego realizacji wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia (m.in. na pomocy w zrobieniu zakupów, w załatwieniu podstawowych spraw urzędowych, w umawianiu wizyt lekarskich oraz dostarczeniu ciepłych posiłków czy produktów żywnościowych a także paczek z podstawowymi artykułami pierwszej pomocy).

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2022 r.
Umowa nr 1422 z dnia 10 czerwca 2022 r. zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Puławy w sprawie sposobu finasowania realizacji w 2022 roku zadania własnego gminy, określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 204 r. o pomocy społecznej, w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022


Nazwa Funduszu: Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Nazwa zadania: Moduł II – Dotyczący kosztów zakupu opasek bezpieczeństwa wraz z obsługą systemu

Wartość sfinansowania: 120.000,00 zł

Całkowita wartość zadania w 2022 roku: 120.000,00 zł

Moduł II, mający na celu wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” przez wykorzystanie tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które będą połączone z usługą operatora pomocy.

Termin realizacji Programu: do 31 grudnia 2022 r.