Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - w 2024 roku

Godła i flaga Polski
Godła i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Na podstawie umowy nr 603 z dnia 20 marca 2024 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa w 2024 roku na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Nazwa zadania: „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wartość dofinansowania: 939.000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  1.173.750 zł

Opis zadania:  Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy określonego w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.