maluch+

Logo-Program-maluch-plus.jpg
Logo-Program-maluch-plus.jpg

Zapewnienie funkcjonowania 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy) z udziałem wcześniejszych edycji Programu "MALUCH". Zadanie realizowane jest przez Żłobek Miejski z Oddziałami Żłobkowymi, ul. Słowackiego 5a, 24-100 Puławy.

 Logo Flaga polski oraz Godło Polski

 

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, moduł 2

Nr umowy o dofinansowanie: 1005

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 17.06.2021 r.

Okres realizacji zadania: 01.01.2021r.-31.12.2021r.

Całkowita wartość zadania: 60.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 48.000,00 zł, co stanowi 80% całkowitej wartości projektu

Przedmiotem zadania są wydatki bieżące związane  z funkcjonowaniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. wynagrodzenie opiekunek dziecięcych.

 

 Logo Ministerstwa Rodziny i polityki Społecznej

Logo programu Maluch plus