Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3

dofinansowanie-zlobek miejski .jpg
Foto: Zasoby UM, dofinansowanie-zlobek miejski .jpg

Na podstawie umowy nr 1522 z dnia 10 listopada 2021 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Puławy przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa. 

Rodzaj dotacji budżetowej: dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie  zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3,

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku,

Wartość dofinansowania: 54 000 zł,

Całkowita wartość zadania: 571 891 zł,

Opis zadania: Dofinansowaniem objęte są wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 50 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Miejskim z oddziałami żłobkowymi w Puławach.